picture

Event Management

  • Organizovanje skupova (stručni skupovi, konferencije, radionice, sajmovi, konferencije za medije)
  • Kompletna logistička podrška za javne skupove (priprema materijala, organizovanje smeštaja i transporta, usluge prevođenja, PR i drugo)
  • Organizovanje studijskih poseta u zemlji i inostranstvu i priprema delegacija
  • Usluge posredovanja između učesnika skupova i državnih i organa lokalne samouprave i privrede