picture

Finansijski konsalting

Moderna privredna praksa priznaje nekoliko kriterijuma za prepoznavanje i odabir pravih konsultanata. Ponosimo se visokim standardima profesionalnosti, integritetom i kompetentnošću naših stručnjaka.

Duboko verujemo da finansijski konsalting može doneti dobre rezultate samo ukoliko je akcenat na svakom klijentu pojedinačno, zato je naš cilj da uvek upoznamo klijenta i kompaniju.

  • Procena vrednosti kapitala – postupak koji se najčešće izvodi prilikom kupovine ili prodaje svojinskog interesa u preduzeću, ali i pri spajanjima, prijpajanjima i podelama preduzeća, obračunu poreza na poklon i nasledstvo, osiguranju imovine, dobijanju kredita i dokapitalizaciji, rešavanje sporova pred sudom...
  • Procena vrednosti osnovnih sredstava odnosno fer vrednosti koje se vrši procenom osnovnih sredstava po tržišnim cenama, pored zakonskih ima i dodatne pozitivne efekte kao što je popravljanje finansijske strukture
  • Restrukturiranje preduzeća i izrada Planova reogranizacije za subjekte u stečaju
  • Izrada business plana i priprema neophodne dokumentacije radi detaljnog preciziranja ostvarivanja ciljeva privrednog subjekta
  • Pomoć pri izradi strategije razvoja
  • Due diligence izveštaji o položaju privrednosg društva čiji ste vlasnik illi kojim rukovodite
  • Studije izvodljivosti koje obuhvataju sve nivoe – od preliminarnih pa sve do detaljnij i finalnih koje investitoru pomažu u donošenju investicione odluke ispitujući da li je projekat ffinansijski i tržišno ispplativ i da je tehnički izvodljiv.
  • Spajanja, akvizicije, joint-venture aranžmani