picture

Konsalting

Oblasti

  • Finansijski konsalting
  • Poreski konsalting
  • Pravni konsalting

Naše konsultantske usluge podrazumevaju:

  • Analizu ugovora i poslovnih transakcija sa svih relevantnih aspekata i predlog najpovoljnijeg rešenja
  • Utvrđivanje poreskih efekata poslovnih transakcija
  • Stručna mišljenja i objašnjenja o tekućim pitanjima
  • Redovne sastanke sa našim konsultantima na kojima se razmatarju aktuelna pitanja
  • Pregled i analizu akata nadležnih organa
  • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku