picture

Poreski konsalting

U današnjem složenom poslovnom okruženju, koje karakterišu česte izmene, neophodni su iskustvo i detaljna analiza kako bi se dostigli finansijski ciljevi svakog preduzeća. Istovremeno, isti propisi predviđaju veliki broj olakšica i podsticaja. Mi pružamo objektivne, tačne i konkretne savete za Vaše uspešno poslovanje i time obezbeđujemo značajne poreske olakšice i uštede

  • Savetovanje iz oblasti svih poreza, odgovaranja na pitanja u vezi sa tekućim poslovanjem
  • Sastavljanje poreskih bilansa, prijava i obrazaca kako za firme tako i za fizička lica, pomoć pri izradi i kontrola poreskih prijava
  • Poreski tretman
  • Poresko planiranje, kreiranje poreske politike i analiza njenog uticaja na finansijski rezultat i poresku osnovicu
  • Zakonita poreska evazija, smanjivanje poreske osnovice i obaveza unutar okvira zakona
  • Provera usklađenosti sa propisima, pregled akata nadležnih poreskih organa – zapisnika, rešenja...
  • Pomoć pri ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku – pisanje prigovora, žalbi...
  • Ostale usluge iz oblasti poreskog savetovanja